Lapsiparkin sääntöjä

Hyvät lasten vanhemmat! 

Lapsenne ovat tervetulleita salillemme, kunhan muistamme ja nuodatamme muutamia perusohjeita…

1. Lasten on ehdottomasti pysyttävä heille tarkoitetussa tilassa salin yläparvella koko harjoittelun ajan. Jos lapsen tuominen salille aiheuttaa ongelmia, on vanhempien etsittävä muita ratkaisuja lasten ja treenin yhdistämisessä.

2. Vanhemmat tuovat lapset salillemme omalla vastuullaan ja lapsista huolehtiminen treeninaikana on lasten omien vanhempien vastuulla. Lapset eivät saa oleskella harjoittelutiloissa.

3. Lapsi saatetaan vanhemman avustuksella rappuset ylös ja portti suljetaan perässä. Lapset eivät saa oleskella rappusilla ja portin on oltava suljettuna koko ajan. Jos lapsi käy vessassa tai tulee rappuset alas kesken harjoitusten, on vanhemman saatettava häntä koko ajan.

4. Lelut ja muut tavarat pistetään omille paikoilleen.

Toivomme, että sekä lapset, heidän vanhempansa ja muut asiakkaamme pystyvät viettämään aikaa salillamme turvallisesti ja että aikuisille tarkoitetut treenit sujuvat ilman häiriötekijöitä.

Iloisia lapsia lapsiparkisssa
Iloisia lapsia lapsiparkisssa